Ja,  ik word donateur van LOVA

Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Chr. Gymnastiekvereniging LOVA te Vroomshoop

Om onder de genoemde bankrekening hiervoor jaarlijks 10,00 euro af te schrijven.

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan LOVA om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens donatie.

Als ik het niet eens ben met de afschrijving kan ik deze binnen 8 weken na afschrijving terug laten boeken. Tevens kan ik mijn donateurschap op ieder moment  beeindigen door het intrekken van deze machtiging.